My Artis

Keistimewaan Awal Zulhijjah

Telah sampai kepada kita awal Zulhijjah yang mana keistimewaannya amat hebat dan besar. Untuk memahami kelebihan, fadhilat dan keistimewaanya, kami nukilkan daripada kitab Lata’if Al-Maarif oleh Ibnu Rajab al-Hanbali. Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu […]

No Picture
My Artis

GHURUR adalah penyakit hati seperti dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya ‘Ulumiddin yang membahagikannya kepada empat golongan, iaitu ulama, abid (ahli ibadat), orang yang mengaku sufi, individu berharta yang tertipu dengan dunia. Dari sudut […]